دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل
سامانه‌ها و وب‌سایت‌های دانشگاه
رونمایی از دومین سند راهبردی دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل با رویکردهای برنامه هفتم توسعه کشور

رونمایی از دومین سند راهبردی دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل با رویکردهای برنامه هفتم توسعه کشور

18 تیر 1403
1525
عمومی
رونمایی از دومین سند راهبردی دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل با رویکردهای برنامه هفتم توسعه کشور

رونمایی از دومین سند راهبردی دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل با رویکردهای برنامه هفتم توسعه کشور

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، دومین سند راهبردی دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل با هدف همگامی با رویکردهای برنامه هفتم توسعه کشور، طی مراسمی با حضور دکتر اکبر حاجی زاده مقدم رییس دانشگاه، دکتر حسین عزیزی رییس دفتر ریاست، دکتر مجتبی رنجبر معاون آموزشی و پژوهشی، دکتر بهرام جعفری معاون توسعه مدیریت و منابع، دکتر محمد سلیمانی معاون دانشجویی، سایر مدیران، روسای دانشکده ها در سالن جلسات سازمان مرکزی دانشگاه رونمایی شد.
در این مراسم، دکتر اکبر حاجی زاده مقدم رییس دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل، ضمن تاکید بر اهمیت این سند راهبردی، بیان کرد: با توجه به تحولات سریع علمی و فناورانه در جهان، نیازمند برنامه ریزی دقیق و هدفمند برای تقویت نقش دانشگاه در توسعه و پیشرفت کشور هستیم. دومین سند راهبردی دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل، با در نظر گرفتن نیازهای بومی و ملی، راهبردهای مناسبی را برای ارتقاء کیفیت آموزشی، پژوهشی و فناوری ترسیم کرده است.
وی افزود: این دانشگاه به عنوان یک دانشگاه جامع در شمال کشور، با اتکا به سرمایه¬های انسانی، اجتماعی و نهادی کارآمد و بهره¬گیری از فناوری های نوین، ضمن رعایت اخلاق حرفه ای و ایفای نقش مسئولیت های اجتماعی در قبال جامعه، عهده¬دار
ترویج دانش در حوزه ی علوم و فناوری های راهبردی و میان رشته ای، تربیت دانشجویان به عنوان سرمایه های انسانی خلاق و کارافرین، نخبه و متعهد و حل مسائل جامعه و صنعت با رویکرد خلق ثروت و ارتقای کیفیت زندگی جامعه است. این سند با توجه به اولویت های برنامه هفتم توسعه کشور، شامل محورهایی همچون توسعه فناوری های نوین، افزایش تعاملات بین المللی، ارتقاء توانمندی های دانشجویان و اعضای هیات علمی، و بهبود زیرساخت های پژوهشی و آموزشی است.
در پایان، دکتر حاجی زاده مقدم از تمامی اعضای هیات علمی و کارکنان دانشگاه خواست تا با همدلی و همکاری، در جهت اجرای موفقیت آمیز این سند راهبردی تلاش کنند و نقش موثری در تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه کشور ایفا نمایند.
 
روابط عمومی دانشگاه
رونمایی از دومین سند راهبردی دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل با رویکردهای برنامه هفتم توسعه کشور
رونمایی از دومین سند راهبردی دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل با رویکردهای برنامه هفتم توسعه کشور
رونمایی از دومین سند راهبردی دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل با رویکردهای برنامه هفتم توسعه کشور
رونمایی از دومین سند راهبردی دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل با رویکردهای برنامه هفتم توسعه کشور
رونمایی از دومین سند راهبردی دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل با رویکردهای برنامه هفتم توسعه کشور
رونمایی از دومین سند راهبردی دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل با رویکردهای برنامه هفتم توسعه کشور
رونمایی از دومین سند راهبردی دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل با رویکردهای برنامه هفتم توسعه کشور
رونمایی از دومین سند راهبردی دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل با رویکردهای برنامه هفتم توسعه کشور
https://ausmt.ac.ir/n/1626