دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد زیست فناوری میکروبی
7/12/2022 8:45:23 AM 1600

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد زیست فناوری میکروبی

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد زیست فناوری میکروبی با عنوان " سنتز سبز نانو اکسید روی بوسیله عصاره گیاه عروسک پشت پرده Physalis alkekengi پوشش دار شده با کیتوزان و بررسی فعالیت ضد میکروبی و ضد توموری آن با راهنمایی جناب آقای دکتر مصطفی گواهی و مشاوره جناب آقای دکتر مجتبی رنجبر  در ساعت ۱۲:۰۰ مورخه ۱۴۰1/04/۱4 توسط سرکار خانم محدثه حاجی قاسمی  در سالن سمینار دانشکده زیست فناوری برگزار شد. در پایان و با نظر هیأت داوران سرکار خانم محدثه حاجی قاسمی موفق به اخذ نمره با درجه عالی از پایان نامه کارشناسی ارشد خود شدند. برای ایشان در ادامه راه، موفقیت و سلامتی را آرزومندیم.

0 نظر
ثبت نظر