برگزاری کارگاه طراحی پرایمر توسط انجمن علمی دانشکده زیست فناوری
5/19/2022 2:07:51 AM 1206

برگزاری کارگاه طراحی پرایمر توسط انجمن علمی دانشکده زیست فناوری

کارگاه طراحی پرایمر در تاریخ 22 و 23 اردیبهشت ماه سال 1401 توسط انجمن علمی دانشکده زیست فناوری (بایووایب) بصورت مجازی و در سامانه ادوبی کانکت برگزار شد. این کارگاه با استقبال تعداد زیادی از دانشجویان دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل و سایر دانشگاه ها برگزار شد و پس از جلسات فایل های محتوایی در اختیار شرکت کنندگان قرار گرفته و گواهی شرکت در دوره نیز برای شرکت کنندگان صادر گردید.

0 نظر
ثبت نظر