دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد زیست فناوری میکروبی
3/12/2022 10:21:59 AM 1523

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد زیست فناوری میکروبی

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد زیست فناوری میکروبی با عنواناستخراج سلو لهای بنیادی جنسی از بافت بیضه و کشت عملکردی آن بر روی لایه تغذیه کننده و بررسی بیان Vimentin در طی فرآیند اسپرماتوژنز بیضه موش " با راهنمایی جناب آقای دکتر حسین عزیزی در ساعت 12:00 مورخه 1400/12/18 توسط جناب آقای امیر رضا نیازی تبار در سالن سمینار دانشکده زیست فناوری برگزار شد. در پایان و با نظر هیأت داوران جناب آقای امیر رضا نیازی تبار موفق به اخذ نمره با درجه عالی از پایان نامه کارشناسی ارشد خود شدند. برای ایشان در ادامه راه، موفقیت و سلامتی را آرزومندیم.

 

 

0 نظر
ثبت نظر