ریاست دانشکده
9/21/2021 11:34:33 PM | 1151

 

ریاست: دکتر مصطفی گواهی
   رزومه

معرفی دانشکده

با توجه به مأموریت دانشگاه، این دانشکده به عنوان تنها دانشکده زیست فناوری کشور مصمم است به عنوان یک دانشکده معیار و محک برای دانشکده‌های علوم و فنون نوین کشور تبدیل گردد. دانشکده زیست فناوری در یک نگاه کلی‌تر نماد بارزی از رویکرد جدید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در تعریف و توسعه مراکز تحقیقاتی می‌باشد. هدف این دانشکده ایجاد و توسعه رشته‌های جدید بین رشته‌ای در عرصۀ زیست فناوری برای همگام شدن با تحولات فناوری مدرن روز دنیا و مخصوصاً ایجاد سهم شایسته در زمینه فناوری های نوین و تکوین علم و دانش برای کشور می‌باشد. گستردگی حوزه فعالیت زیست فناوری از یک سو و ضرورت رعایت استانداردها و ارتقاء کیفیت محصولات از سوی دیگر موجب شده است تا صاحبان این صنعت، تحقیق، پژوهش و تربیت نیروی انسانی متخصص را به عنوان یکی از حلقه های اجتناب ناپذیر مجموعه مدیریتی خود مورد توجه قرار دهند.