زیست فناوری میکروبی
9/20/2022 9:11:01 AM | 866

  • مدیر گروه: سرکارخانم دکتر هاجر رجایی لیتکوهی
  •  تحصیلات: دکترای نانو فیزیک
  • مرتبه علمی: استادیار
  • پست الکترونیک:  h.rajaei@ausmt.ac.ir
  • صفحه خانگی

 

 

  • معرفی گروه زیست فناوری میکروبی
  • زیست فناوری میکروبی شامل آن دسته از فعالیت های انسانی است که با استفاده از میکروارگانیسم ها برای تولید فرآورده های مورد نیاز در مقیاس صنعتی صورت می گیرد. به عبارتی پیشرفت های علمی و فنی در علوم میکروبی برای تولید و توسعه فرآورده های تجاری را زیست فناوری میکروبی گویند.امروزه سهم زیست فناوری میکروبی در تولید فرآورده های حاصل از روش های زیست فناوری به حدود 90% می رسد که در این میان حدود 50% مربوط به فرآورده های حاصل از میکروارگانیسم های طبیعی، 40% مربوط به فرآورده های حاصل از میکروارگانیسم های نوترکیب است. جایگاه ویژه زیست فناوری میکروبی در تأمین فراورده های مختلف مورد نیاز انسان و تأمین مواد اولیه مورد استفاده در صنایع مختلف شامل صنایع شیمیایی، نساجی، غذایی، معادن، نفت، دارویی، آرایشی و بهداشتی و نیز کاربرد این فناوری در حذف آلاینده های شیمیایی و معدنی و نیز استفاده از این فناوری در افزایش توان تولید فرآورده های کشاورزی، از جمله تولید کود های زیستی و در یک کلام توسعه اقتصاد بدون نفت به خوبی شناخته شده است. با توجه به وجود شرکت های لبنی مهم در آمل و استفاده آنها از باکتریها و مخمر ها به عنوان آغازگرها و مکمل های غذایی در تولید محصولات، این گروه می تواند به عنوان یک بازوی قابل اطمینان برای صنایع غذایی و لبنی شهر و استان محسوب شود.